Pravila koristenja

USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA OGLASNE TABLE
(naslov referira na Uslove i Pravila korištenja oglasne Table i svih drugih dimenzija i aspekata našeg vebsajta)
Baza obnovljena 10. Oktobra, 2016

Molimo, pažljivo pročitajte uslove i pravila korištenja oglasne Table prije nego napravite bilo kakav unos podataka ili koristite bilo koju od opcija na našem sajtu. USLOVI I PRAVILA korištenja u daljem tekstu mogu biti navedeni kao “Pravila” ili “Uslovi”. U daljem tekstu oglasna Tabla može biti navedena kao “Tabla” ili “Servis”.

Korištenje Table je uslovljeno vašim pristankom na Uslove i Pravila. Ovi uslovi  i pravila se odnose na sve koji se odluče koristiti oglasnu Tablu.

Pristupom dijelu sajta i korištenjem ovog Servisa automatski se slažete sa Uslovima i Pravilima korištenja. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim dijelom nećete biti u mogućnosti koristiti Servis.

 

PRAVILNIK OGLAŠAVANJA

A. OPŠTA PRAVILA

 1. Samo poslovi javnih organizacija će biti objavljeni(radnji, kompanija, ngo, malih i velikih firmi). Oglasi koji u potpisu ili naslovu imaju fizička lica ili pak nije jasno o kakvoj se organizaciji radi, neće biti objavljeni;
 2. Na oglasnoj Tabli mogu se objavljivati samo poslovi iz industrije Ugostiteljstva, Turizma i srodna radna mjesta; Oglasi za poslove iz drugih grana privrede koji nemaju zajedničke elemente sa industrijom turizma i ugostiteljstva neće biti objavljeni;
 3. Informacije o organizaciji koja zapošljava moraju biti tačne i autentične;
 4. Svaki objavljen oglas mora sloviti za jedno radno mjesto. Zabranjeno je oglašavanje više od jednog radnog mjesta po oglasu;
 5. Agencijama za zapošljavanje nije dozvoljeno oglašavanje na oglasnoj Tabli u standardnoj sistematici. Za oglašavanje, head huntihg i druge HR elemente molimo javite se direktno;
 6. Izostavljena polja prilikom unosa podataka u oglasnik mogu rezlutirati da oglas ne bude objavljen;
 7. Molimo vas da ne koristite ikonice-emotikone u poljima Job Tiitle i Job Description;
 8. Svi oglasi sa neautentičnim informacijama neće biti objavljeni;

B. STROGO ZABRANJENO

 1. Poslovi koji nisu u skladu sa zakonom;
 2. Oglasi kod kojih se od aplikanata traži da uplate novac kako bi prošli dalje u procesu regrutacije;
 3. Poslovi koji su isključivo na procenat i piramidalno ustrojeni poslovi;
 4. Poslovi eskort/adult industrije;
 5. Oglasi u korist trećih lica i kompanija;
 6. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji oglas za koji smatramo da ne odgovara kontekstu, našim pravilima i zdravom razumu ali i iz bilo kojeg četvrtog razloga;

C. INSTRUKCIJE

 1. Pravilo – Job Title (Naslov oglasa):
  – Riječi poput Hitno ili visoka plata ne mogu se nalaziti u naslovu;
  – Drugi detalji o visini plate, trajanju angažmana, lokaciji itd, ne mogu se unositi u naslov;
  – Ikonice, emotikoni i drugi tipovi grafičkih karaktera ne mogu se unositi u naslov;
 2. Pravilo – Job Description (Opis posla):
  – Detalji u opisu posla moraju biti detaljno objašnjeni i tačni;
  – Oglasi kod kojih u opis posla nisu unešeni detaji neće biti objavljeni.

USLOVI KORIŠTENJA

Nalozi(Accounts)
Pri kreaciji naloga u našem sistemu, obavezni ste unijeti tačne tačne, kompletne i uvijek trenutne informacije U protivnom, Uslovi i Pravila mogu biti prekršeni, što bi moglo rezultirat u momentalnoj terminaciji vašeg naloga.

Vi ste odgovorni za čuvanje i sigurnost lozinke koju kreirate i koristite u našem sistemu. Svaki pojedinačni korisnik Table je takođe odgovoran za podatke uključujući i svoju lozinku, njeno čuvanje i zaštitu od trećih lica.
Po Uslovima i Pravilima korištenja Table obavezujete se ne odavati podatke logiranja na vaš nalog trećim licima. Takođe ste obavezni obavijestiti nas momentalno ukoliko vaš nalog bude hakovan ili ste izgubili podatke logiranja.

Linkovi na druge sajtove
Tabla može sadržati linkove na zaposlenja i reklame na druge sajtove koji ne kontroliše  shakersbartendingacademy.info ili barakademija.com.

Shakersbartendingacademy.info nema kontrolu nad servisima, ponudama o zaposlenju i bilo kojim sadržajem koji se može naći na sajtovima i portalima trećih lica do kojih možete doći preko linkova sa oglasne Table. Koristeći Tablu slažete se sa Uslovima i Pravilima

Molimo vas da pročitate Uslove i Pravila korištenja oglasne Table na našem sajtu kao i da provjerite uslove i pravilnik korištenja drugih sajtova koje biste mogli posjetiti preko linka sa Shakersbartendingacademy.info, prije nego preduzmete bilo kakve akcije na tim sajtovima.

Prekid pristupa. Suspenzija naloga
Suspendujemo sve naloge, bez ikakvog obavještenja i odgovornosti, zbog bilo kojeg čina nedoličnog ponašanja, kršenja Uslova i Pravila, te bilo koje akcije korisnika koju smatramo neadekvatnom i bespotrebnom.

Nalog može biti suspendovan momentalno, bez bilo kakvog upozorenja ili obavještenja za bilo koji vid kršenja Uslova i Pravila korištenja Serivsa ili zbog neprikladnog ponašanja i sadržaja.
Poslije suspenzije naloga, korisnik gubi prava da se registruje ponovo sa bilo kojeg emaila.
Ukoliko sami želite izbrisati nalog prosto se prestanite logirati i sistem će automatski izbrisati nalog poslije određenog vremena.
Sve odredbe Uslova i Pravila ostaju važećim i poslije eventualne suspenzije naloga, vezano za moguće implikacije.

Zakonska nadležnost
Uslovi i Pravila su ustrojeni i konstruisani u skladu sa zakonom u BiH.

Shakersbartendingacademy.info ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se dese određeni incidenti, kršenja pravila, implikacije kao posledica netačnih informacija koje bilo koji korisnik Servisa unese u sistem oglasne Table. Ukoliko neke od ovih odredbi Sud odredbi(Uslovi i Pravila) kao nevžeće ili neprimjenljive, ostali Uslovi i Pravila ostaju važeći. Ovi uslovi su srž dogovora između nas kao internet sajta na kome možete koristiti oglasnu Tablu besplatno i bilo koje individue ili kompanije koja koristi oglasnu Tablu.

Limitatacija odgovrnosti našeg sajta
Shakersbartendingacademy.info ni u kom slučaju ne garantuje korisnicima Table, ali i bilo kome ko se nađe na oglasnoj Tabli da će sve komponente našeg sajta uključujući i tablu besprijekorno funkcionisati. Shakersbartendingacademy.info takođe ne garantuje informacije koje su drugi korisnici unijeli u Sistem. Shakersbartendingacademy.info ne garantuje stalni pristup informacijama i sajtu.

Ograničenje odgovornosti Shakersbartendingacademy.info u bilo kojem slučaju odnosi se na direktne, indirektne, posljedične, posebne, kaznene ili druge štete koje vi ili drugi mogu patiti, kao i štete za izgubljenu dobit, prekid ili gubitak podataka ili informacija.

Shakersbartendingacademy.info ne prihvata  nikakvu odgovornost za bilo koje greške koje su posledica netačnih informacija koje ste stavili u Sistem uključujući reklame i specijalne uslove za vaše unose na oglasnu Tablu koje ste dogovorili sa nama drugim metodama komunikacije.

Shakersbartendingacademy.info uzima na sebe obavezu da oglasi dogovorene i ugovorene reklame i promocije za Vas na našem sajtu u najbrže realno moguće vrijeme.

Shakersbartendingacademy.info ne garantuje da su sadržaji(uključujući reklame koje se mogu nalaziti na sajtu) ili linkovi koji vas mogu odvesti na druge sajtove BEZ kompjuterskih Virusa, Trojanaca te bilo kojeg drugog “malware” softvera.  I ni u kojem slučaju ne odgovara za posledice koje u tom slučaju mogu proistaći iz bilo koje situacija. Svaki čitatelj, korisnik i bilo ko drugi ko se na đe na našem sajtu i oglasnoj Tabli je u potpunosti odgovoran za svoje postupke, djela i izbore koje napravi u navigaciji, unosu podataka, čitanje reklama, “linkovanje” na druge linkove, povezivanje sa servisima, sajtovima i softverima trećih lica i kompanija i svih drugih eventualno negativnih posledica koji iz toga mogu proizaći.

Shakersbartendingacademy.info ne odgovara za tačnost informacija na biografijama(CV, Životopis, Rezime) kandidata koji jesu ili mogu biti poslani na adrese oglašenih poslova na oglasnoj Tabli i na našem sajtu.

Zloupotreba podaka kandidata i preprodaja informacija
Bilo koje lične podatke bilo kojeg kandidata koje ste dobili kroz korištenje oglasne Table i našeg sajta ili bilo koje karakteristike usluge ili proizvoda koji se nude na sajtu (uključujući i prijave za posao koje ste dobili od kandidata) mogu se koristiti samo u svrhu  zapošljavanje i / ili aktivnosti zapošljavanja. Apsolutno zabranjujemo “add selling”, posredništvo i preprodavanje oglasa. Svi oni koji prekrše ova pravila automatski će izgubiti pravo korištenja oglasne Table i njihov nalog će biti uklonjen.

Prodavanje usluga, edukacije i vrbovanje kandidata sa liste kandidata u Sistemu za bilo koje tipove poslova, uključujući i one kandidate koji su aplicirali direktno na vaš mail ili vaš sajt je apsolutno zabranjeno. Prodavanje i dijeljenje informacija svih kandidata u svim uslovima je apsolutno zabranjeno. Svi oni koji prekrše ova pravila automatski će izgubiti pravo korištenja oglasne Table i njihov nalog će biti uklonjen.
Shakersbartendingacademy.info ne odgovara kandidatima ni u kojem slučaju ukoliko pravila navedena u ovom tekstu budu prekršena. Shakersbartendingacademy.info ne odgovara kandidatima i bilo kojim trećim licima ukoliko se njihovi podatci nađu u rukama trećih lica. Svako lice ili kompanija koja se korisni oglasnom Tablom radi to po sopstvenoj odgovornosti u svakom smislu.

Promjene Uslova i Pravila korištenja
Zadržavamo apsolutno pravo, da po našem nahođenju, modifikujemo ili zamijenimo ove Uslove u bilo kojem trenutku. Ukoliko dođe do sistemskih promjena određeni korisnici mogu biti obaviješteni unaprijed.
Ukoliko nastavite koristiti oglasnu Tablu i poslije eventualne promjene uslova korištenja, smatramo da se slažete sa novim vidom izgleda svih uslova korištenja. U slučaju da se ne slažete sa novim Uslovima i Pravilima korištenja molimo vas da izbrišete svoj nalog ili jednostavno prestanete koristiti oglasnu Tablu.

Kontakt
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće, molimo, kontaktirajte nas!